www.antalyayedekparca.com

KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.antalyayedekparca.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Yükseliş Mahallesi H.Yaman Apat. No:9/1 Kepez / ANTALYA adresinde ikamet eden Atılım Teknik Ltd. Şti.(Bundan böyle “antalyayedekparca” olarak anılacaktır).

b) www.antalyayedekparca.com internet sitesini üye olmadan kullanan ve www.antalyayedekparca.com sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu antalyayedekparca.com ile siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. KULLANICI: www.antalyayedekparca.com sitesini alış veriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

3.2          Üye, antalyayedekparca.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, antalyayedekparca'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.3. Kullanıcı ve Üye, antalyayedekparca tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından antalyayedekparca'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, antalyayedekparca'nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.4. Kullanıcı ve Üye antalyayedekparca.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.5. Kullanıcı ve Üye, antalyayedekparca.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.6. antalyayedekparca.com internet sitesinde kullanıcı ve üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin antalyayedekparca'yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. antalyayedekparca'nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle kullanıcı ve üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.7. antalyayedekparca, kullanıcı ve üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve kullanıcı ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.Kullanıcı ve üye, antalyayedekparca.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden antalyayedekparca'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.8. Kullanıcı ve üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcı ve üyeye aittir.

3.9. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, antalyayedekparca’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, antalyayedekparca'nın kullanıcı ve üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.10. antalyayedekparca'nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, antalyayedekparca'nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.11. antalyayedekparca.com  internet sitesi yazılım ve tasarımı antalyayedekparca’da mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.12. antalyayedekparca tarafından antalyayedekparca.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.13. antalyayedekparca kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. antalyayedekparca, üyenin antalyayedekparca.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.14. antalyayedekparca’ işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve antalyayedekparca.com kullanma koşulları ile antalyayedekparca.com ’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, antalyayedekparca.com’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, antalyayedekparca.com sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. antalyayedekparca.com kullanımı ya da antalyayedekparca.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.

3.15. antalyayedekparca, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya antalyayedekparca’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) antalyayedekparca ve antalyayedekparca web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.16. antalyayedekparca web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilin de tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı ve üye antalyayedekparca web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.17. antalyayedekparca, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Kullanıcı ve üyeler antalyayedekparca.com sitesinde yayınlanan metin ve resimleri antalyayedekparca’dan izinsiz alıntı ya da kopyalaması yasaktır.

3.19. Taraflar, antalyayedekparca 'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.20. antalyayedekparca, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda antalyayedekparca mail göndermek suretiyle ve antalyayedekparca kullanıcı ve üyeye kampanyalar ve tanıtım mailli kendilerine bir daha gönderilmeyeceği konusun da mail gönderdiği andan itibaren gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya antalyayedekparca tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. antalyayedekparca üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. MÜCBİR SEBEP

antalyayedekparca, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, www.antalyayedekparca.com sitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle antalyayedekparca’dan herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. KULLANICI’LAR veya ÜYE ’ler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.

6. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.